|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Nombor digi hilang dan bayaran bil tertunggak

Member
Posts: 1
Registered: ‎25-06-2020

Hi, boleh saya tahu bil tertunggak bagi number digi saya yg hilang

1100034279892.

thank u

Re: Nombor digi hilang dan bayaran bil tertunggak

Support
Posts: 6,169
Registered: ‎10-04-2015

Hi Ain3. Kami dah balas PM yang anda berikan ya.

 

Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: Nombor digi hilang dan bayaran bil tertunggak

Member
Posts: 1
Registered: ‎06-10-2021
Bolehkah tolong check baki bil tertunggak saya di nombor ic 000512121376 dan bagaimana cara membayarnya di jompay

Re: Nombor digi hilang dan bayaran bil tertunggak

Support
Posts: 4,319
Registered: ‎14-04-2015

 

Nor771, jumlah tunggakan anda ialah RM522.94. Ianya adalah untuk nombor 0143563641

 

Bayaran bil bagi akaun yang dah dibatalkan boleh dibuat melalui servis JomPAY yang ditawarkan melalui portal online banking oleh kebanyakan bank tempatan (cth: Maybank2U, CIMB Click etc).

 

Log masuk ke mana-mana online banking dan pilih JomPAY.

 

Anda perlu masukkan 2 butiran ini:

 

1) Biller Code: 1016

2) Reference 1: nombor akaun Digi Postpaid anda - 1100061637993