|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Highlighted

Masalah pembayaran bil di mesin digi

Member
Posts: 2
Registered: ‎22-04-2020
Melakukan pembayaran sebanyak rm150 dimesin digi, tetapi urusniaga seperti tidak selesai kerana mesin secara tiba-tiba stuck apabila duit dimasukkan dan duit itu tidak dikembalikan. Soalan saya, adakah pembayaran telah berjaya dilakukan? Kerana saya masih belum menerima notis selepas pembayaran dan bil akaun masih lagi tertunggak.