|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Highlighted

Line still kene sekat . Bill da bayar. Tlong checkkan. Thanks

Member
Posts: 2
Registered: ‎06-04-2020
01136837292 / acc no : 1100056154231
Highlighted

Re: Line still kene sekat . Bill da bayar. Tlong checkkan. Thanks

Support
Posts: 68
Registered: ‎03-03-2020

Hi 1ndra, penggunaan tinggi yang luar biasa tlh melembapkan pengalaman Internet pada masa ini. Penyelesaian isu ini akan mengambil masa, kesabaran anda amat dihargai. Terima Kasih.