|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

tukar line celcom ke digi

Member
Posts: 1
Registered: ‎13-12-2015

hi . saya nk tanya kalau no celcom nak tukar ke digi boleh buat secara online tak? or mmg takde cara lain mesti pegi digi centre jgak ke?

Re: tukar line celcom ke digi

Community Manager
Posts: 8,775
Registered: ‎20-04-2015

Hi @azza, ya anda boleh mengunjungi mana-mana Digi store untuk menyertai pelan Digi.


Hope my answer has helped! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up. If this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Avoid getting scammed with bogus Digi promotions

Re: tukar line celcom ke digi

Support
Posts: 4,881
Registered: ‎01-05-2015

Hi azza,

 

Permohonan MNP boleh dibuat di Digi Store atau outlet dealer yang berhampiran anda https://goo.gl/ZEtGMT. Boleh juga melalui website Digi http://goo.gl/OHysig
 
Bezanya ialah sekiranya anda walk-in, kami akan terus serahkan simcard baru, tetapi secara online anda perlu menunggu simcard tiba melalui pos sebelum boleh diaktifkan :-)
 
Terima kasih​
Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!