|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: cara tukar plan prepaid nex ke digi best 2017

Member
Posts: 1
Registered: ‎18-05-2020
Macam mana

Re: cara tukar plan prepaid nex ke digi best 2017

Support
Posts: 3,180
Registered: ‎14-04-2015

Shazlee12345678, Anda hanya boleh bertukar ke plan Prepaid Digi Monthly Plan 28 atau pelan Postpaid sahaja dari plan Digi Prepaid Next yang anda gunakan sekarang ini. 
 

Re: cara tukar plan prepaid nex ke digi best 2017

Member
Posts: 3
Registered: ‎09-07-2020
Boleh ke tukar digi next ke digi yang asal

Re: cara tukar plan prepaid nex ke digi best 2017

Support
Posts: 383
Registered: ‎27-03-2020

Hi Borhan91, dari pelan Digi Prepaid NEXT, anda cuma boleh pilih pelan Digi Prepaid Monthly 28 atau Digi Postpaid saja ya.

Re: cara tukar plan prepaid nex ke digi best 2017

Member
Posts: 7
Registered: ‎10-07-2020
Tak boleh tukar ke Dg next kepada plan Dg yg lama? Saya tersilap pilih ni

Re: cara tukar plan prepaid nex ke digi best 2017

Support
Posts: 755
Registered: ‎30-05-2019

Hi Sword, mohon PM ke Inbox kami jika anda ada sebarang pertanyaan supaya kami boleh bantu anda, Terima Kasih.
 

Re: cara tukar plan prepaid nex ke digi best 2017

Member
Posts: 7
Registered: ‎10-07-2020
Hi,Mcm mana nak PM kat Inbox?

Re: cara tukar plan prepaid nex ke digi best 2017

Support
Posts: 4,499
Registered: ‎10-04-2015

Maaf Sword. Tak boleh bertukar ke pelan lain selain Digi Prepaid Monthly 28 dan Digi Postpaid. 

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: cara tukar plan prepaid nex ke digi best 2017

Member
Posts: 2
Registered: ‎12-07-2020
Macam mana

Re: cara tukar plan prepaid nex ke digi best 2017

Support
Posts: 4,735
Registered: ‎01-05-2015

Plan Digi Prepaid NEXT cuma boleh bertukar kepada plan Digi Prepaid Monthly 28 dengan mendial *128# > My Account > Call Plan > Change Plan.

 

Jika berminat untuk bertukar ke plan Digi Postpaid saja, boleh buat penukaran di sini >> https://www.digi.com.my/shop/postpaid-plans

Pilih plan yang diminati dan masukkan nombor telefon di bahagian "Digi Subscriber? Change your plan here". Masukkan kod OTP yang akan dihantar ke nombor anda untuk pengesahan. Satu SMS makluman akan dihantar sebaik penukaran plan sudah selesai.

Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!