|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Highlighted

Tidak tahu nombor postpaid

Member
Posts: 1
Registered: ‎04-12-2019
Saya mau tahu nombor postpaid atas penama rajilah binti joseph no akaun 1000001822892
Highlighted

Re: Tidak tahu nombor postpaid

Support
Posts: 4,082
Registered: ‎01-05-2015

Estraneilla2, kami tidak dapat berkongsi maklumat akaun dengan pihak ketiga. Jika perlukan bantuan untuk semakan akaun, sila minta pendaftar rasmi nombor untuk menghubungi kami terus melalu akaun Community sendiri. Sebagai alternatif, boleh juga hubungi talian khidmat pelanggan kami di nombor 016-2211 800. Masa operasi 6am -1am & panggilan menggunakan nombor Digi adalah percuma. TQ.

Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!