|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Pencawang Telco

Member
Posts: 3
Registered: ‎08-01-2021

Saya Mohd Nizam berminat utk menyewakan tanah saya utk pemasangan pencawang dari mana-mana syarikat Telco.

Lokasi Di Bukit Miku Rembau Negeri Sembilan. Keadaan tanah berada di puncak Bukit. Acces jalan raya ada hingga di tepi tanah. Api elektrik tersedia.Boleh  hubungi saya  di talian 0166013705 jika berminat.

Re: Pencawang Telco

Support
Posts: 4,305
Registered: ‎10-04-2015

Hi mike370. Hantarkan cadangan anda melalui aplikasi MyDigi di bahagian Support >> General Enquiry >> Select Other category. Kalau lokasi bersesuaian dan cadangan diterima, anda akan terima maklum balas dari bahagian yang berkenaan untuk proses yang seterusnya.

 

Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!