|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Highlighted

Re: Nk tukar pelan umobile ke digi

Support
Posts: 1,136
Registered: ‎18-07-2017

Hai NorainiJaafar. Anda boleh pergi ke Digi Store, pengedar sah Digi atau Digi Store Online: https://new.digi.com.my/home untuk membuat permohonan pertukaran telko. Sila pastikan anda ialah pemilik berdaftar untuk nombor tersebut, tiada bil tertunggak, tiada kontrak dengan telko sekarang, dan talian mestilah aktif. Thank you.