|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Internet terganggu. Terlalu lambat !

Member
Posts: 1
Registered: ‎09-02-2021
Kenapa rankaian internet di tempat saya terganggu dari semalam? Pengkalan Kubur, Tumpat Kelantan
Highlighted

Re: Internet terganggu. Terlalu lambat !

Support
Posts: 2,850
Registered: ‎01-12-2016

Hi Mirza97,

 

Maaf atas kesulitan yang dialami. Adakah anda masih mengalami masalah yang sama sehingga kini? Jika ya, sila berikan nombor telefon dan alamat lengkap lokasi anda untuk semakan lanjut.

 

 

Terima kasih.