|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: How to Cancel auto subscription from ErosNow.

Member
Posts: 1
Registered: ‎01-02-2021
Hai.. Macam mana nak u subscribe Eros Now? Kenapa perkara macam ini berlaku sedangkan saya tidak subscribe Eros Now?

Re: How to Cancel auto subscription from ErosNow.

Support
Posts: 1,036
Registered: ‎18-11-2016

Hi MohdShazzuan,

 

Erosnow adalah servis untuk menonton TV, Filem dan video muzik Bollywood. Anda boleh klik ke link yang diberikan dalam SMS tersebut untuk membatalkan perkhidmatan tersebut. Caj dari servis ni hanya akan berlaku jika ada arahan pembelian diterima dari telefon anda. Pengguna akan terima kod pengesahan untuk sahkan pembelian juga (seperti kod OTP/TAC dari bank) atas sebab-sebab sekuriti. 

Untuk mendapatkan maklumat tentang perkhidmatan ini, anda boleh hubungi Erosnow melalui email: Eros.ops@56060.in atau Vineet.saxena@56060.in.

 

Terima kasih.

Re: How to Cancel auto subscription from ErosNow.

Member
Posts: 1
Registered: ‎22-03-2021
I need cancel

Re: How to Cancel auto subscription from ErosNow.

Support
Posts: 893
Registered: ‎30-05-2019

HI Somying, please PM to our Inbox, including your phone number and more information if there is an issue that we can assist you with. Thank You