|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Digi telco paling.........

Member
Posts: 7
Registered: ‎06-05-2021
Amat menyesal melengan perkhidmatan digi yang lansung teramat tidak berguna...sikap hampir sama macam binatang hanya mengena kan caj terhadap pengguna tapi lansung tak bertanggungjawab dengan perkhidmatan yang harus di berikan kepada pengguna...promosi dan iklan hanya indah khabar...(digi scammer berjaya)