|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Highlighted

Boleh tahu no account saya?

Member
Posts: 1
Registered: ‎20-01-2020
Hai. Saya sudah terminated number digi saya. Tapi saya masih ada bil yang belum bayar. Saya nak bayar tapi saya taktau number account saya. Number phone saya 01136800786. Boleh tolong check kan? Terima kasih.
Highlighted

Re: Boleh tahu no account saya?

Support
Posts: 1,610
Registered: ‎01-12-2016

Hi Farahinyaz,

 

Boleh kami dapatkan nama penuh anda dan 4 digit terakhir nombor IC untuk semakan lanjut?

 

Terima kasih.