|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 

Usapang Pinoy Malaysia House Rules

by Community Manager on ‎17-04-2018 04:02 PM - edited on ‎22-04-2020 10:29 AM by Community Manager

13325596_167654056971279_233267580584502026_n.jpg

 

Hi guys,

 

Kami ay may awtoridad na harangan ang mga gumagamit na nakikipag-ugnay sa isang grupo o tanggalin, ilipat o itago ang mga komento, post o link sa grupo, kung mayroong isang elemento ng karahasan sa grupong ito, hindi maaaring isawalang bahala ng admin ang mga bagay tulad ng sumusunod:

 

1. Ang mga post o mga puna na naglalaman ng mga pagbabanta, karahasan, krimen, panggugulo, pag-aakit at pag-atake

2. Mga post o komento na naglalaman ng diskriminasyon

3. Post o komento na naglalaman ng paninirang-puri, nakakasakit, malaswa, sekswal na paglihis at bulgar

4. Mga post o komento na naglalaman ng mga iligal na aktibidad

5. Mga post o komento na may kaugnayan sa promosyon ng kakumpitensya sa Digi

6. Mga post o komento na natural na nagpukaw ng galit

7. Post o komento na mayroong mga elemento ng pandaraya

8. Mga post, komento o link na spam at naglalaman ng mga virus

9. Mga post o komento na naglalaman ng mga pagbebenta

10. Mga post o komentaryo na wala sa paksa o salungat sa patakaran ng Usapang Pinoy Malaysia

11. Pag-upload ng mga file na nakakasira at naglalaman ng mga virus