|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 

Usapang Pinoy Malaysia House Rules

by Community Manager on ‎17-04-2018 04:02 PM

13325596_167654056971279_233267580584502026_n.jpg

 

Hi guys,


Inilalaan namin ang karapatang i-block ang isang gumagamit mula sa pakikipag-ugnay sa grupo at / o tanggalin, tanggalin o itago ang anumang komento, mag-post at / o link sa grupo, kung may paglabag sa mga Panuntunan o House Rules. Usapang Pinoy Malaysia ay hindi dapat sa anumang sitwasyon, pahintulutan ang mga sumusunod na gawain:

 

1. Ang mga post at / o mga komento na may elemento ng pagbabanta, panliligalig, pang-aabuso, karahasan, incites, pag-atake at / o iba pang nagpapasiklab ng gulo sa iba (kabilang ang iba pang mga gumagamit ng social media)

2. Mga post at / o mga komento na pinaniniwalaan at / o rasista sa mga tuntunin ng (ngunit hindi limitado sa lahi, etnisidad, relihiyon, kasarian, oryentasyong sekswal, nasyonalidad at / o paniniwala sa pulitika.

3. Ang mga post at / o mga komento na mapanirang-puri, nakakasakit, malaswa, tahasang sekswal, bulgar at / o nakakasakit sa iba (kabilang ang iba pang mga gumagamit ng social media)

4. Mga post at / o komento na may kaugnayan sa mga iligal na gawain

5. Mga post at / o komento na may kaugnayan sa impormasyon na pang-promosyon, kabilang ang anumang mga link sa mga produkto o serbisyo ng third party

6. Ang mga post at / o mga komento na lumalabag at / o may kinalaman sa paglabag ng mga intelektwal na ari-arian ng ikatlong partido, privacy at / o mga publisidad

7. Mga post at / o mga komento na kung saan ay Nakapagpupukaw ng mga mambabasa sa isang emosyonal na tugon

8. Ang mga post at / o mga komento na may mga elemento ng pandaraya, panlilinlang, ay nakakalito at / o labag sa batas

9. Ang mga post, komento at / o mga link na likas na spam at ang mga virus affected

10. Ang mga post at / o mga komento na kung saan ay off topic o laban sa (Pangalan ng Pahina) interes

11. Ang pag-upload ng mga file na sira, naglalaman ng virus at / o naglalaman ng mga programa na maaaring makapinsala sa pagpapatakbo ng mga computer ng ibang user.