|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 

Khon Thai nai Malaysia House Rules

by Community Manager on ‎17-04-2018 02:23 PM

สวัสดีค่ะ

 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกผู้ใช้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มและ / หรือนำออกลบหรือซ่อนความคิดเห็นโพสต์และ / หรือลิงค์ในกลุ่มในกรณีที่มีการละเมิดกฎ House Rule นี้ (ชื่อกลุ่ม) จะต้องไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ยอมรับการกระทำต่อไปนี้:

 

1. โพสต์และ / หรือความคิดเห็นที่มีองค์ประกอบของภัยคุกคามการล่วงละเมิดการละเมิดความรุนแรงการปลุกระดมการโจมตีและ / หรืออื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดการอักเสบต่อผู้อื่น (รวมถึงผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ด้วย)

2. บทความและ / หรือความคิดเห็นที่เลือกปฏิบัติและ / หรือเหยียดผิวในแง่ของ (แต่ไม่ จำกัด เพียงเชื้อชาติชาติพันธุ์ศาสนาเพศรสนิยมทางเพศสัญชาติและ / หรือความเชื่อทางการเมือง

3. โพสต์และ / หรือความคิดเห็นที่เป็นการหมิ่นประมาทรุกล้ำหยาบคายลามกอนาจารหยาบคายทางเพศหยาบคายและ / หรือล่วงละเมิดต่อผู้อื่น (รวมทั้งผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ ด้วย)

4. โพสต์และ / หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

5. โพสต์และ / หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลการส่งเสริมการขายรวมถึงลิงก์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สาม

6. โพสต์และ / หรือความคิดเห็นที่ละเมิดและ / หรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามสิทธิส่วนบุคคลและ / หรือการเผยแพร่

7. โพสต์และ / หรือความคิดเห็นที่มีการหลอกลวงในธรรมชาติ

8. โพสต์และ / หรือความคิดเห็นที่มีองค์ประกอบของการฉ้อโกงการหลอกลวงเป็นการทำให้เข้าใจผิดและ / หรือผิดกฎหมาย

9. โพสต์ความคิดเห็นและ / หรือลิงก์ที่เป็นสแปมโดยธรรมชาติและได้รับผลกระทบจากไวรัส

10. โพสต์และ / หรือความคิดเห็นที่ปิดหัวข้อหรือต่อ (ชื่อของหน้า) ความสนใจ

11. การอัปโหลดไฟล์ที่เสียหายมีไวรัสและ / หรือมีโปรแกรมที่อาจสร้างความเสียหายต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้รายอื่น