|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 

Góc Thư Giãn Tại Malaysia House Rules

by Community Manager on ‎18-04-2018 10:55 AM

20664587_1802299119795057_3503085395117043518_n.jpg

Xin chào

Chúng tôi sẽ chặn các tài khoản không cho tương tác với nhóm, xóa hoặc ẩn bất kỳ comment, bài đăng hoặc đường link nào trong nhóm nếu tháy chúng vi phạm các quy định của nhóm. Góc thư giãn tại Malaysia sẽ không chấp nhận bất kỳ hành vi vi phạm nào như:

 

1. Các bài đăng hoặc comment có yếu tố đe dọa, quấy rối, lạm dụng, bạo lực kích động hoặc bôi nhọ người khác (kể cả thông qua kênh truyền thông xã hội khác)

2. Các bài đăng hoặc comment phân biệt đối xử, chủng tộc (bao gồm phân biệt chủng tộc, sắc tộc,tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục, quan điểm chính trị)

3. Các bài đăng hoặc comment mang tính phỉ bang, xúc phạm tục tĩu, khiêu dâm hoặc gây phản cảm cho người khác (kể cả thông qua các kênh truyền thông xã hội khác)

4. Các bài đăng hoặc comment liên quan tới các hoặt động phi pháp

5. Các bài đăng hoặc comment liên quan tới thông tin quảng cáo, bao gồm bất kỳ đường link nào liên quan tới sản phẩm dịch vụ của bên thứ 3

6. Các bài đăng hoặc comment vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bên thứ 3

7. Các bài đăng hoặc comment mang tính dìm hàng người khác 

8. Các bài đăng hoặc comment có tính chất gian lân lừa đảo, cố tình gây hiểu nhầm hoặc bất hợp pháp

9. Các bài đăng hoặc comment mang tính spam hoặc chứa virus

10.  Các bài đăng hoặc comment không nằm trong phạm vi nội dung của Góc thư giãn tại Malaysia

11. Tải lên các file lỗi, chứa virus hoặc chứa các chương trình có thể gây hại tới hoặt động của các máy tính khác