|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 

नेपाली मन - Nepal Souls House Rules

by Community Manager ‎17-04-2018 03:46 PM - edited ‎18-04-2018 05:56 PM

20708366_1802243703133932_5848954178655564784_n.jpg

 

sabaima Namaste,

 

kunai pani house rules bhanga gari group ma post garema athawa comment hataye ya lukayema, hami sanga prayogkarta lai block garne adhikar raheko jankari garauchhau.  Nepal Souls -नेपाली मन lai nimna likhit abastha maanya time chhaina,

 

1. Posts athawa comment jasle dhamki,hingsa,nakaratmak prabhav wa aru samajik Samjal prayogkarta lai thes purauchha

2. Posts athawa comment jasle bhedvhab wa jatiya dwonda ,laingik bhedvab ra rajnitik ghatna sametcha

3. Posts wa comments jasle chhadapan, yon hingsa athawa arajakta srijana garchha

4. Gairkanuni kriyakalap sambandhit posts wa comment

5. Posts wa comments jasle pracharmulak samagri sametchha

6. Posts wa comments jasle third party ko byektogat adhikar ya sampati sametchha

7. Posts wa comments jasle aru ko majjak udauchha

8. Posts wa comments jasle jhuto athawa gairkanuni ghatana sametchha

9. Posts athawa comments jasle kunai kisimko virus sametchha

10. Posts athawa comments jun yo group ko bisaye vanda farak chha

11. Virus yukta files jasle aru computers prayogkarta lai hani purauchha