|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Highlighted

coverage ,internet 4G/3G problem

Member
Posts: 2
Registered: ‎10-10-2019
coverage teruk selepas hujan lebat 9/10/2019... engineers digi tlg tgk anda punya monopole...sampai sekerang network sekejap ada sekejap tidak ada...tq
Highlighted

Re: coverage ,internet 4G/3G problem

Support
Posts: 1,833
Registered: ‎01-12-2016

Kami amat menghargai maklum balas anda, butaks. Jika anda masih mengalami masalah yang sama sehingga kini, sila reportkan maklum balas rangkaian melalui applikasi MyDigi baru (Log in Mydigi > klik ikon Menu sebelah atas kiri> Support>Network Coverage) supaya siasatan lanjut boleh dilaksanakan. Hasil siasatan kes anda akan dikemaskinikan di bawah 'Status Kes Saya' di MyDigi  ya. Terima kasih.