|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

aktifkan volte

Member
Posts: 2
Registered: ‎08-06-2020
mohon aktifkan VOLTE untuk nombor 0166133069

Re: aktifkan volte

Support
Posts: 3,018
Registered: ‎01-12-2016

Hi Fae1, 

 

VoLTE servis dah diaktif untuk nombor telefon anda ya. Sila restart semula telefon selepas menerima SMS pengetahuan. Anda boleh semak pautan ini untuk senarai model telefon yang menyokong servis Digi Vo-LTE ya https://www.digi.com.my/support/our-network/volte.


Jika model telefon anda tidak menyokong Digi VoLTE dan ada mengalami gangguan perkhidmatan, anda boleh tutupkan servis melalui applikasi Mydigi. Log masuk ke Mydigi> Menu > Tetapan > Langganan Saya> Tutupkan VoLTE.

 

Terima kasih.

Re: aktifkan volte

Member
Posts: 3
Registered: ‎05-01-2021
Saya ingin aktifkan VOLTE iPhone 6...0102901003

Re: aktifkan volte

Contributor
Posts: 18
Registered: ‎01-01-2021
Tolong aktiv kan volte untuk no 01131894942..tq

Re: aktifkan volte

Contributor
Posts: 18
Registered: ‎01-01-2021
Tolong aktiv kan volte untuk no 01131894942 .tq

Re: aktifkan volte

Member
Posts: 3
Registered: ‎21-01-2021
Tolong aktifkan VOL-LTE utk nombor 0149744819

Re: aktifkan volte

Anonymous
Posts: 0

Hai. SIla PM (inbox) untuk bantuan lanjut. TQ. 

Re: aktifkan volte

Member
Posts: 1
Registered: ‎29-02-2020
Kenapa saya punya settting Mobile Data Network tiada ??

Re: aktifkan volte

Support
Posts: 6,207
Registered: ‎10-04-2015

Hi Dekwan1. Secara asasnya, ia ada di dalam Settings >> Wireless & Networks atau dari skirn utama telefon, slide ke bawah dari bahagian atas untuk keluarkan menu-menu yang ada.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: aktifkan volte

Member
Posts: 9
Registered: ‎01-02-2021
Tlg aktifkan Vol LTE 0102326900