|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: aktifkan volte

Support
Posts: 4,328
Registered: ‎14-04-2015

Faiz20, boleh kamu tahu ianya untuk phone model yang mana ya?

Re: aktifkan volte

Member
Posts: 9
Registered: ‎01-02-2021
Model REALME C15

Re: aktifkan volte

Support
Posts: 4,328
Registered: ‎14-04-2015

Kami dah aktifkan untuk anda. Mohon reboot dan semak connection di phone anda semula ya selepas ini

Re: aktifkan volte

Member
Posts: 9
Registered: ‎01-02-2021
Tolong aktifkan VoLte nombor 0102420069, device REALME c15

Re: aktifkan volte

Support
Posts: 1,034
Registered: ‎18-11-2016

Hi Faiz20, kami dah aktifkan servis VoLTE untuk nombor tersebut. TQ 

 

 

Re: aktifkan volte

Member
Posts: 5
Registered: ‎16-02-2021
To long aktifkan volte 0103668577
Highlighted

Re: aktifkan volte

Anonymous
Posts: 0

Hai. Vo-LTE servis sudah diaktif untuk nombor telefon anda ya. Sila restart semula telefon selepas menerima SMS pengaktifan. Anda boleh semak pautan ini untuk senarai model telefon yang menyokong servis Digi Vo-LTE ya https://www.digi.com.my/support/our-network/volte.

Re: aktifkan volte

Contributor
Posts: 18
Registered: ‎01-01-2021
mohon aktif kan volte untuk no 01131894942..tq

Re: aktifkan volte

Contributor
Posts: 18
Registered: ‎01-01-2021
tolong aktiv kan volte untuk no 01131894942..tq

Re: aktifkan volte

Support
Posts: 121
Registered: ‎10-04-2015

Hi @Rudy3, mohon mesej terus ke Inbox kami, sertakan nombor telefon anda untuk semakan lanjut ya, TQ :-)

Hope my answer has helped! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up. Click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster! Have a nice day.