|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: Tukar plan 3G ke 4G

Member
Posts: 12
Registered: ‎01-01-2021
Haii sya nak tkar sim 3g sya ke 4g..tq

Re: Tukar plan 3G ke 4G

Support
Posts: 2,537
Registered: ‎01-12-2016

Sila SMS LTE ke 20000 untuk semakan status kad SIM anda. Jika masih belum menggunakan kad SIM 4G, boleh ke Digi Store atau pengedar sah Digi untuk membuat penukaran ke kad SIM 4G. Sila semak lokasi yang berhampiran di sini http://new.digi.com.my/support/digi-store. Pastikan pemilik/pendaftar rasmi nombor yang datang sendiri untuk memohon ya. Penukaran akan dikenakan caj sebanyak RM10.