|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Tambah reapeter pemancar 4G

Member
Posts: 8
Registered: ‎24-05-2016

Hi digi 

 

Just ingin info dikawasan kami talian digi cuma dapat 2 bar ia tidak kuat , untuk info baru-baru ini celcom telah menaikan menara disini dan liputan jadi kuat 4G , minta jasa baik digi pergi ke lokasi ini untuk buat siasatan.

 

 

Pemancar celcom terletak dikawasan surau taman .

TAMAN UNIVERSITI JALAN CERDIK 43000 KAJANG SELANGOR.

 

LOKASI BERDEPAN DENGAN LAMBAIAN DAN BERHAMPIRAN GMI.

mohon jasa baik pasang reapeter digi disini. 

Re: Tambah reapeter pemancar 4G

Community Manager
Posts: 8,787
Registered: ‎20-04-2015

@Tanjungspeed, terima kasih untuk pendapat anda. Sila rujuk kepada <inbox> anda untuk maklumat lanjut untuk perkara ini.


Hope my answer has helped! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up. If this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!