|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

TALIAN DIGI SEKEJAP ADA SEKEJAP TAK ADA, MOHON LUASKAN JARAK LIPUTAN TALIAN DIGI YER

Member
Posts: 1
Registered: ‎10-08-2017

Hai Digi

 

 Saya ingin membuat aduan tentang kawasan di kampung Bendang Petani, Mkm. Padang Kerbau, Pokok Asam, Pendang Kedah,(gps location 6.069284, 100.584085) kadang ada kadang tiada liputan talian digi (1/4 bar pada sahaja telefon). Mohon kuatkan atau luaskan jarak liputan agi pencawang sediaada dan berdekatan.

 

MOHON TINDAKAN SEGERA PIHAK TUAN

 

TERIMA KASIH

Re: TALIAN DIGI SEKEJAP ADA SEKEJAP TAK ADA, MOHON LUASKAN JARAK LIPUTAN TALIAN DIGI YER

Community Manager
Posts: 8,764
Registered: ‎20-04-2015

@nashzack, terima kasih untuk repot anda. Jika boleh, sila lanjutkan repot ini kepada app MyDigi supaya isu ini boleh dikendalikan dengan lancar. http://community.digi.com.my/t5/Apps-Services/Report-Digi-network-problems-via-the-MyDigi-app/ta-p/2...

Jika liputan di kawasan anda merosot, anda juga boleh repot ke Helpline (0162211800) terus.


Hope my answer has helped! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up. If this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Avoid getting scammed with bogus Digi promotionsFake Facebook Scam Announcements

Re: TALIAN DIGI SEKEJAP ADA SEKEJAP TAK ADA, MOHON LUASKAN JARAK LIPUTAN TALIAN DIGI YER

Member
Posts: 1
Registered: ‎26-10-2019
Hi Digi

Saya ingin membuat aduan tentang kawasan di kampung sungai dua, Mukim kota setia, 36110 Teluk intan , perak,(gps location 4.054731,100.916995) kadang ada kadang tiada liputan talian digi (1/4 bar pada sahaja telefon). Mohon kuatkan atau luaskan jarak liputan agi pencawang sediaada dan berdekatan.


MOHON TINDAKAN SEGERA PIHAK TUAN


TERIMA KASIH

Re: TALIAN DIGI SEKEJAP ADA SEKEJAP TAK ADA, MOHON LUASKAN JARAK LIPUTAN TALIAN DIGI YER

Support
Posts: 4,499
Registered: ‎10-04-2015

Hi Nazrinshafiq93. Kalau masih ada isu sama dan untuk bantuan lanjut, hantarkan aduan rasmi melalui aplikasi MyDigi. 

 

Untuk versi lama, klik pada Menu >> Support >> Email >> Select Category, pilih Network Coverage. 
Untuk versi baru, klik pada Menu >> Support >> Network Coverage.

 

Isikan semua butiran dan pihak teknikal kami akan menghubungi anda semula kalau lebih maklumat diperlukan. Status aduan akan dikemaskini dalam menu Case Status (versi lama) atau My Case Status (versi baru) dalam masa 2~5 hari. Mohon maaf dengan kesulitan yang dialami. Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: TALIAN DIGI SEKEJAP ADA SEKEJAP TAK ADA, MOHON LUASKAN JARAK LIPUTAN TALIAN DIGI YER

Member
Posts: 1
Registered: ‎02-11-2019
Hai DigiSaya ingin membuat aduan tentang kawasan di kampung seberang pintasan,23050 dungun,terengganu Mohon kuatkan atau luaskan jarak liputan agi pencawang sediaada dan berdekatan kerana rangkaian internet masih lemah dan berada dalam liputan 3G.Harap pihak DIGI menguatkan isyarat kepada 4G Dalam Kadar Secepat Mungkin. TERIMA KASIH
MOHON TINDAKAN SEGERA PIHAK TUANTERIMA KASIH

Re: TALIAN DIGI SEKEJAP ADA SEKEJAP TAK ADA, MOHON LUASKAN JARAK LIPUTAN TALIAN DIGI YER

Support
Posts: 4,499
Registered: ‎10-04-2015

Wanirfan, ikuti langkah-langkah di atas untuk menghantarkan aduan rasmi berkenaan dengan isu liputan ya.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!