|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Kredit ditolak

Member
Posts: 1
Registered: ‎21-06-2021
Saya ingin mendapatkan oenjelasan dari pihak digi berkenaan baki kredit saya ditolak untuk penggunaan internet sedangkan langganan internet saya belum tamat tempoh, masih ada berbaki satu hari sebelum saya perbaharui langganan. Pihak digi telah bertindak memotong baki kredit saya..kadangkala sehingga habis kredit, dan perkara ini berlaku hampir setiap bulan. Seperti hari ini saya memeriksa tempoh langganan bulanan internet saya tamat pada 22/06/2022. Tetapi pihak digi telah memotong kredit saya sehingga rm8 kononya penggunaan internet saya telah mencecah rm8, sedangkan langganan internet saya sepatutnya tamat pada 22/06/2021. Perlukah saya melapor perkara ini kepada pihak kpdnhep untuk tindakan lanjut.