|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 

Demi anda, kami buat yang terbaik dan dianugerahkan Pengendali Mudah Alih Terpantas oleh Ookla

by Community Manager ‎09-02-2021 12:06 PM - edited ‎09-02-2021 01:00 PM

Click here for ENG.PNG

 

Jika anda belum tahu atau baca tentang Digi baru-baru ini, Digi telah menerima penghargaan dari Ookla sebagai Pengendali Mudah Alih Terpantas di Malaysia pada Q3-Q4 2020. 

 

Kami menghargai keyakinan anda terhadap perkhidmatan Digi dan satu-satunya misi kami adalah terus berusaha untuk memastikan anda kekal berhubung dengan setiap kepentingan dan keperluan anda. 

 

Ia benar-benar memberi inspirasi kepada kami untuk terus komited dan menetapkan standard yang lebih tinggi. Yakin lah bahawa Digi akan terus melangkah lebih maju dengan memberikan perkhidmatan internet mudah alih yang sejajar dengan teknologi terkini kepada semua pengguna kami dan juga setiap rakyat di Malaysia.

 

 

                   

                        Rangkaian Mudah Alih Terpantas

 

                            Capture.PNG

Anugerah Rangkaian Terpantas ditentukan dengan mengambil kira kelajuan muat turun dan muat naik dari komputer dan telefon bimbit di aplikasi ‘Speedtest’. Dari data yang dikumpulkan, rangkaian Digi telah mencapai skor tertinggi dengan kelajuan muat turun minimum dan kelajuan muat naik minimumpada alat elektronik yang dilengkapi modul 4G.