|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: pengaktifan semula kad sim

Support
Posts: 4,354
Registered: ‎14-04-2015

Riszuwan, boleh PM kami nama penuh dan nombor phone anda untuk pengesahan dan semakan lanjut ke atas perkara ini? Tq.

Re: pengaktifan semula kad sim

Member
Posts: 1
Registered: ‎02-07-2021
Saya nak aktifkan semula nombor Digi 0168860750... Tetapi tiada rangkaian.... Kalau nk aktifkan semula bagaimana...

Re: pengaktifan semula kad sim

Support
Posts: 6,223
Registered: ‎10-04-2015

Hi Shar88. Kami dah balas PM yang anda berikan. Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: pengaktifan semula kad sim

Member
Posts: 1
Registered: ‎03-07-2021
Hi digi, no saya telah disekat dengan tiba tiba. Tolong aktifkan semula 01116890443. Harap dapat dibantu segera

Re: pengaktifan semula kad sim

Member
Posts: 1
Registered: ‎05-07-2021
Mohon aktive semula no 0172933277

Re: pengaktifan semula kad sim

Support
Posts: 4,354
Registered: ‎14-04-2015

Jamal6269, mohon semak inbox anda. Tq.

Re: pengaktifan semula kad sim

Member
Posts: 6
Registered: ‎07-07-2021
Nombor saya telah ditamatkan, boleh aktifkan balik?

Re: pengaktifan semula kad sim

Support
Posts: 5,078
Registered: ‎01-05-2015

Qila188, sila PM kami nombor telefon and di <sini> untuk semakan status akaun dulu ya, TQ.

Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Re: pengaktifan semula kad sim

Member
Posts: 5
Registered: ‎13-07-2021
Secara tiba tiba sim digi saya terblok ...saya mohon

Re: pengaktifan semula kad sim

Support
Posts: 6,223
Registered: ‎10-04-2015

Hi Abdulrazakhiaya. PM (inbox) kami untuk semakan terlebih dahulu.

 

Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!