|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: pengaktifan semula kad sim

Member
Posts: 1
Registered: ‎17-12-2020
Boleh saya tahu nombor 0169976025 masih aktif atau tidak?

Re: pengaktifan semula kad sim

Support
Posts: 2,735
Registered: ‎14-04-2015

Mashitahrose, masih lagi aktif. Anda cuma perlu lakukan isian semula untuk menggunakan talian anda seperti biasa Smiley Happy

pengaktifan semula kad sim

Member
Posts: 1
Registered: ‎24-12-2020
Mydigi

Re: pengaktifan semula kad sim

Support
Posts: 3,985
Registered: ‎10-04-2015

Hi Yhentasha. PM (inbox) dan berikan kami nombor telefon untuk semakan.

 

Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: pengaktifan semula kad sim

Member
Posts: 1
Registered: ‎27-12-2020
0143717436

Re: pengaktifan semula kad sim

Support
Posts: 690
Registered: ‎30-05-2019

Hi Sharil1996, mohon PM ke Inbox kami jika anda ada sebarang pertanyaan supaya kami boleh bantu anda, Terima Kasih.
 

Re: pengaktifan semula kad sim

Member
Posts: 1
Registered: ‎28-12-2020
Kad sim digi

Re: pengaktifan semula kad sim

Support
Posts: 3,985
Registered: ‎10-04-2015

Hi Suhaimisudirman. PM (inbox) kami kalau perlukan semakan dan bantuan dengan akaun anda ya.

 

Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: pengaktifan semula kad sim

Member
Posts: 3
Registered: ‎24-01-2021
0146909115

Re: pengaktifan semula kad sim

Support
Posts: 2,735
Registered: ‎14-04-2015

Matlan94, bila kami semak disini, nombor masih aktif. Mohon PM kami nama penuh dan nombor IC anda untuk pengesahan dan bantuan selanjutnya ke atas perkara ini. Tq.