|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: pengaktifan semula kad sim

Support
Posts: 4,201
Registered: ‎14-04-2015

1231, setelah kami semak disini, kami dapati bahawa nombor itu telah ditamatkan dan setelah ianya ditamatkan, memang tiaa pilihan lain untuk mengaktifkannya semula. Tq.

Re: pengaktifan semula kad sim

Member
Posts: 1
Registered: ‎04-11-2017
Hi. Boleh tak aktifkan no sy 0168416337

Re: pengaktifan semula kad sim

SuperUser
Posts: 1,714
Registered: ‎18-07-2017

Hi Lulu. Maaf, nombor prepaid yang sudah tamat tidak boleh diaktifkan semula. Smiley Sad

Re: pengaktifan semula kad sim

Member
Posts: 1
Registered: ‎05-11-2017
Hello tolong active number saya semula 0143301649

Re: pengaktifan semula kad sim

Support
Posts: 5,063
Registered: ‎01-05-2015

Nombor ini sudah ditamatkan perkhidmatan ya, Kishen97.

Nombor Prepaid kalau dah dibatalkan akaunnya tidak dapat diaktifkan semula :-(

Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Re: pengaktifan semula kad sim

Member
Posts: 1
Registered: ‎22-11-2017

hai, boleh check nombor ni tak samada aktif atau belum:  014-3660841

Re: pengaktifan semula kad sim

Valued Contributor
Posts: 320
Registered: ‎01-02-2017

Hi FIRDAIS, nombor tersebut belum didaftar lagi, jika SIM pek ini baru dibeli, pendaftaran akan mengambil masa 24 jam. Jika anda masih tidak dapat aktifkan SIM kad selepas 24 jam, sila rujuk ke penjual Digi SIM kad atau kunjungi Digi Store yang berhampiran untuk bantuan lanjut. Terima kasih.

Re: pengaktifan semula kad sim

Member
Posts: 1
Registered: ‎23-11-2017

bagaimana dengan kredit yg masih ada di dalam sim tersebut..adakah luput macam tu sahaja...

 

Re: pengaktifan semula kad sim

Support
Posts: 5,063
Registered: ‎01-05-2015

Jika akaun sudah ditamatkan perkhidmatan, baki kredit akan terhapus sekali. Tetapi kalau akaun cuma disekat akibat tempoh aktif tamat, reload semula dan baki kredit akan ada seperti biasa, chedeel12 :-)

Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Re: Simkad patah

Member
Posts: 1
Registered: ‎02-12-2017
Boleh tak nak dapatkan semula sim kad lama saya? Sebab patah.