|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: pengaktifan semula kad sim

Support
Posts: 4,354
Registered: ‎14-04-2015

VanDz, boleh PM kami nama penuh, nombor IC dan nombor phone anda untuk pengesahan dan semakan lanjut ke atas perkara ini. Tq.

Re: pengaktifan semula kad sim

Member
Posts: 2
Registered: ‎07-05-2021
0163584691

Re: pengaktifan semula kad sim

Member
Posts: 2
Registered: ‎07-05-2021
siti norazlela binti awang kinnit
920719-12-5608
0163854691

Re: pengaktifan semula kad sim

Support
Posts: 5,078
Registered: ‎01-05-2015

sitinorazlela, sila reload untuk kekalkan status aktif akaun ya. TQ.

Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Re: pengaktifan semula kad sim

Member
Posts: 3
Registered: ‎19-05-2021
Nombor digi saya dah expired dan saya nak hidupkan semula. nombor saya ialah 0166893820

Re: pengaktifan semula kad sim

Member
Posts: 3
Registered: ‎19-05-2021
Nombor digi saya dah expired dan saya nak hidupkan semula. nombor saya ialah 0166893820. Tolong saya

Re: pengaktifan semula kad sim

Support
Posts: 6,223
Registered: ‎10-04-2015

Hi Roseungu. Nombor telah terbatal pada 8 Mei 2021 sebab tiada reload yang dilakukan dalam masa yang diberikan.

 

Pengaktifan semula cuma boleh dipertimbangkan kalau anda membuat permohonan di Digi Store saja dalam masa 30 hari bermula dari tarikh ia ditamatkan dan ia mestilah menggunakan akaun Digi Postpaid.

 

Kalau lebih dari 30 hari, permohonan tidak akan diproses. Untuk info lokasi : https://www.digi.com.my/digi-store?store_search=&outlet_type%5B%5D=Digi+Store

 

Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: pengaktifan semula kad sim

Member
Posts: 1
Registered: ‎20-05-2021

Tolong aktifkan balik number saya, 0168435472

Re: pengaktifan semula kad sim

Support
Posts: 5,078
Registered: ‎01-05-2015

 Aldiani, sila PM kami nama penuh pendaftar rasmi nombor ini di <sini> untuk semakan status dulu ya. TQ.

Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Re: pengaktifan semula kad sim

Member
Posts: 1
Registered: ‎03-06-2021
Baru semalam ja kena sekat tidak tahu kenapa Mohon batuan 0168935147