|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

cek kontrak plan postpaid

Member
Posts: 4
Registered: ‎13-02-2021
boleh saya tau mcm mna nk cek plan postpaid+hp bila tamat...sbb saya nk ambik hp lain pulak

Re: cek kontrak plan postpaid

Support
Posts: 2,624
Registered: ‎01-12-2016

Anda boleh membuat semakan melalui Mydigi web ya. Mydigi web > Account > Plan setting. TQ.