|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

aktifkan VolTE

Member
Posts: 1
Registered: ‎05-02-2018

Minta aktifkan volte bagi no 011-33217030 dan 011-31777482,thanks

Re: aktifkan VolTE

Support
Posts: 4,725
Registered: ‎01-05-2015

Servis Vo-LTE sudah diaktifkan untuk kedua-dua nombor, zuralisa76 :-)

Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Re: aktifkan VolTE

[ Edited ]
Member
Posts: 2
Registered: ‎24-04-2018
Minta aktifkan volte bagi no 016 3926118.. tq

Re: aktifkan VolTE

Support
Posts: 4,725
Registered: ‎01-05-2015

Servis Vo-LTE sudah pun diaktifkan untuk nombor 0163926118, Pidut.

Senarai penuh telefon yang boleh menggunakan servis Vo-LTE Digi ada di sini ya https://goo.gl/z7RzVA :-)

 

Minta aktifkan volte bagi no 016 3926118.. tq
Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Re: aktifkan VolTE

Member
Posts: 2
Registered: ‎28-04-2018
Minta aktifkan volte nombor ni. . 0103804273 ..tq.

Re: aktifkan VolTE

Support
Posts: 4,421
Registered: ‎10-04-2015

Hi Saifulaffiezan. Sebelum itu, boleh kami tahu, anda menggunakan telefon model apa? Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: aktifkan VolTE

Member
Posts: 2
Registered: ‎28-04-2018
Saya guna xiaomi mi A1

Re: aktifkan VolTE

Support
Posts: 4,421
Registered: ‎10-04-2015

Maaf ya. secara rasminya semua model Xiaomi masih belum boleh menggunakan servis Vo-LTE kami.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: aktifkan VolTE

[ Edited ]
Member
Posts: 2
Registered: ‎21-05-2018
Aktifkan volte no 01126580114

Re: aktifkan VolTE

Support
Posts: 4,725
Registered: ‎01-05-2015

Servis Vo-LTE sudah pun diaktifkan untuk nombor 01126580114, Asrieazman.
Boleh semak senarai telefon yang boleh menggunakan servis Vo-LTE Digi di sini ya https://goo.gl/z7RzVA :-)

 

Aktifkan volte no 01126580114
Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!