|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Pemilikan nombor telefon

Member
Posts: 1
Registered: ‎02-04-2020

hai, boleh saya tahu macam mana nak dapatkan bukti pemilikan nombor telefon?

Re: Pemilikan nombor telefon

Support
Posts: 4,979
Registered: ‎01-05-2015

nucyerin, boleh screenshot butiran profile (nama & nombor telefon) di bahagian menu di aplikasi MyDigi ya.
Jika menggunakan plan Digi Postpaid, boleh gunakan bil sebagai bukti pemilikan.

 

Have a pleasant day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Re: Pemilikan nombor telefon

Member
Posts: 1
Registered: ‎06-04-2020
Saya penguna prepaid. Sebab perlu kan pemilikan no telepon utk daftar iakaun kwsp.
teeima. kasih

Re: Pemilikan nombor telefon

SuperUser
Posts: 1,714
Registered: ‎18-07-2017

Hai Akirzam. Sekiranya anda ialah pengguna Prepaid, anda boleh gunakan screenshot aplikasi MyDigi di ruangan yang menunjukkan nama dan nombor telefon anda. Terima kasih.

Pemilikan nombor telefon

Member
Posts: 1
Registered: ‎25-03-2021
Hai. Saya nak tahu bagaimana untuk saya dapat bukti pemilikan nombor telefon??
Hi. Can i know how i can get a evidence as owner phone owner?

Re: Pemilikan nombor telefon

Support
Posts: 2,867
Registered: ‎01-12-2016

Hi Jim123, you can screenshot your account detail from the Mydigi app (Menu> your name and mobile number) for the verification purpose ya. TQ.

Re: Pemilikan nombor telefon

Member
Posts: 12
Registered: ‎17-12-2020
0102986483

Re: Pemilikan nombor telefon

Member
Posts: 12
Registered: ‎17-12-2020
Shahmir00

Re: Pemilikan nombor telefon

Member
Posts: 1
Registered: ‎01-08-2020
Saya Hardy bin arsad pemilik nombor 0166672519.. saya ingin minta tolong pada pihak digi, saya ingin mnggunakan d whatsap tapi nombor saya 0166672519 telah digunakan orang lain d whatssap... saya takut orang itu salahguna nombor, jadi saya minta tolong pada pihak digi..

Re: Pemilikan nombor telefon

Support
Posts: 3,822
Registered: ‎14-04-2015

Hardy, mohon PM kami nama penuh anda, nombor IC dan isu selengkapnya untuk bantuan selanjutnya ke atas perkara ini. Tq.