|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: Tukar no pasport

Member
Posts: 1
Registered: ‎09-09-2019
Boleh ke tukar no paspprt,, sebab sy nak tukar pg no pasport sy yg baharu

Re: Tukar no pasport

Anonymous
Posts: 0

Hi Bintang2000, Kemas kini nombor Passport hanya boleh dilakukan di Digi Store sahaja (store utama). Sila bawa bersama passport anda ya. Klik pada pautan ini untuk mendapatkan lokasi Digi Store berhampiran anda: https://www.digi.com.my/digi-store > Outlet > Digi Store. Terima kasih.

Re: NAMA PENDAFTAR ATAS NOMBOR SAYA

Member
Posts: 1
Registered: ‎19-10-2019
Muhammad zulhakim bin muhd tahir

Re: NAMA PENDAFTAR ATAS NOMBOR SAYA

Support
Posts: 3,586
Registered: ‎10-04-2015

Hi Hxkim, Kalau anda mahu membuat penukaran nama atau menyemak nama pendaftar, anda perlu pergi ke cawangan Digi Store kami. Semakan lokasi adalah melalui link ini : http://new.digi.com.my/support/digi-store. Pilih Digi Store saja pada bahagian Outlets.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: NAMA PENDAFTAR ATAS NOMBOR SAYA

Member
Posts: 1
Registered: ‎13-01-2020
01136009003

Re: NAMA PENDAFTAR ATAS NOMBOR SAYA

SuperUser
Posts: 1,714
Registered: ‎18-07-2017

Hai Arni5010646. Bagaimana boleh kami bantu?

Re: Tukar nama pendaftar

Member
Posts: 3
Registered: ‎17-11-2019
Saya nak tanya untuk tukar pendaftar sim , adakah digi store alor setar boleh membuat tukar pendaftar sim ?

Re: Tukar nama pendaftar

SuperUser
Posts: 1,714
Registered: ‎18-07-2017

Hai khadir. Anda boleh kunjungi Digi Store Alor Star di alamat ini:

No. 2 and 3, Kompleks Perniagaan Pintu 10, Jalan Pintu Sepuluh.

Untuk menukar pemilik, pemilik lama dan pemilik baru perlu pergi ke Digi Store bersama IC.

Re: NAMA PENDAFTAR ATAS NOMBOR SAYA

Member
Posts: 1
Registered: ‎02-04-2020

bagaimana saya ingin mendapatkan detail maklumat untuk nombor prepaid saya

Re: NAMA PENDAFTAR ATAS NOMBOR SAYA

Member
Posts: 1
Registered: ‎22-07-2020
Member