|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Tukar no lama ke no baru

Member
Posts: 1
Registered: ‎04-03-2021
0102713566

Re: Tukar no lama ke no baru

Support
Posts: 4,314
Registered: ‎14-04-2015

Kerol333, mohon PM kami info lengkap isu yang anda hadapi untuk bantuan selanjutnya ya

Re: Mendapatkan semula nombor yang lama

Member
Posts: 1
Registered: ‎09-11-2019
Saya juga nak dapatkan semula no hp saya baru 2 minggu lebih sim kad mati

Re: Mendapatkan semula nombor yang lama

Anonymous
Posts: 0

Hai. Boleh PM (Inbox) untuk semakan lanjut ya. TQ. 

Re: Mendapatkan semula nombor yang lama

Member
Posts: 3
Registered: ‎16-04-2021

0183964895 - DIGI ACCOUNT CODE: 1100047945737

Re: Mendapatkan semula nombor yang lama

Anonymous
Posts: 0

Hai Darwina. Sila PM (Inbox) untuk semakan lanjut ya. TQ. 

Re: Mendapatkan semula nombor yang lama

Member
Posts: 3
Registered: ‎16-04-2021

hI, mohon maklumat lanjut utk no 0183964895       D IGI ACCOUNT CODE: 1100047945737

Re: Mendapatkan semula nombor yang lama

Support
Posts: 1,033
Registered: ‎18-11-2016

Hi Darwina, kami dah balas ke PM anda ya. Sila semak inbox anda. TQ 

Re: Mendapatkan semula nombor yang lama

Member
Posts: 1
Registered: ‎13-02-2018
saya nak aktifkan semula no 0165259245 sebab saya ad urusan dengan bank dan lain2

Re: Mendapatkan semula nombor yang lama

Support
Posts: 3,012
Registered: ‎01-12-2016

Hi anuar37, sila semak indox ya. Terima kasih.