|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Highlighted

Masalah: Tidak dapat login app mydigi dengan CONNECT

[ Edited ]
Member
Posts: 2
Registered: ‎07-04-2018
Aplikasi mydigi tidak boleh di log in menerusi CONNECT. Saya tidak dapat memantau penggunaan 2 subline saya. Plan saya adalah Famly plan 150 dgn 2 subline. Di web boleh login, cuma di apps sahaja tidak dapat.