|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Highlighted

AKTIFKAN SIMKAD LAMA

Member
Posts: 1
Registered: ‎23-11-2020

Hi, boleh tak check no ne 0167857221 sekiranya masih bole diaktifkan semula atau pun x?simkad ne hilang

Re: AKTIFKAN SIMKAD LAMA

Support
Posts: 2,624
Registered: ‎01-12-2016


Nombor telefon dah tamat perkhidmatan terlalu lama, jadi permohonan pengaktifan semula tidak dapat dilakukan ya. TQ.