|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

AKTIFKAN SIMKAD LAMA

Member
Posts: 1
Registered: ‎23-11-2020

Hi, boleh tak check no ne 0167857221 sekiranya masih bole diaktifkan semula atau pun x?simkad ne hilang

Re: AKTIFKAN SIMKAD LAMA

Support
Posts: 2,594
Registered: ‎01-12-2016


Nombor telefon dah tamat perkhidmatan terlalu lama, jadi permohonan pengaktifan semula tidak dapat dilakukan ya. TQ.