|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Highlighted

wrong payment digi account

[ Edited ]
Member
Posts: 6
Registered: ‎22-10-2015
Halo, saya perlu tahu bagaimana saya boleh membayar balik dari bil saya sekarang ke nombor akaun lama saya. Bayaran dibuat melalui perbankan dalam talian (cimbclick).
 
Saya ingin membayar bil lama saya sebanyak RM 53.35 ke akaun lama saya (1100045919773) dan saya terus menerima pemberitahuan sms untuk pembayaran yang belum dibayar .dan menerima surat  amaran dau surat makhamah untuk membayat bil tersbut sebanyak RM53.35.
 
Apabila saya menyemak sejarah transkrip saya, saya mendapati bahawa apabila saya telah membayar kepada nombor akaun semasa (1100054174273)
 
Oleh itu, saya ingin membayar balik bayaran terdahulu saya (sila rujuk lampiran transaksi perbankan dalam talian) untuk membolehkan saya membayar bil lama saya.
 
Atau, bolehkah bayaran untuk akaun lama dipindahkan ke akaun baru saya untuk mengalih keluar bil semasa?
 
Walau bagaimanapun, saya memerlukan bantuan dan penjelasan mengenai perkara ini.
 
Kerjasama dan tindakan pantas anda sangat dihargai.
Terima kasih.
 
Butiran saya
 
Nama: Mohammad Hazeem Jasni
H / P Nombor: 0164273919
Acc no: 1100045919773 (Lama)
Baki semasa: RM 53.35
Highlighted

Re: wrong payment digi account

Support
Posts: 2,847
Registered: ‎10-04-2015

Selamat tengah hari mohdhazeem. Pindahan wang ke akaun yang betul boleh diuruskan, PM (inbox) kami untuk bantuan lanjut ya. Selain PM, anda boleh juga mendapatkan bantuan melalui helpline (0162211800) atau melalui servis Live Chat. Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!