|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Highlighted

Re: sewaan tanah bagi membina pencawang

Support
Posts: 1,247
Registered: ‎10-04-2015

Hi muhd2. Untuk cadangan sewaan tapak, anda boleh isi borang permohonan melalui link ini: http://new.digi.com.my/program/rent2digi. Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: sewaan tanah bagi membina pencawang

Member
Posts: 1
Registered: ‎04-01-2019

Saya ingin menyewakan tanah untuk membina pencawang DIGI. 

Lokasi: Kampung Tanggai, Johol , Negeri Sembilan

Status tanah : persendirian

Luas tanah : 2 ekar

 Justifikasi :

1) bertujuan untuk meluaskan rangkaian DIGI

2) berdekatan dengan pusat  rekreasi Hutan Simpan Gua Batu Maloi

3) pusat Pentadbiran Pembesar Memerintah ( YTM Undang Luak Johol) , Negeri Sembilan.

Re: sewaan tanah bagi membina pencawang

Community Manager
Posts: 837
Registered: ‎13-04-2015

Untuk cadangan sewaan tapak, anda boleh isi borang permohonan melalui link ini: http://new.digi.com.my/program/rent2digi. Terima kasih.

Have a g8 day!

I hope my answer helped you! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR if this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!Head on to Getting Started on top right of this page to read our Forum Do's & Don'ts http://community.digi.com.my/t5/custom/page/page-id/Getting-Started

Re: sewaan tanah bagi membina pencawang

Member
Posts: 1
Registered: ‎17-01-2019

saya ada sebidang tanah di kampung bukit chupak parit, perak. liputan tel di kawasan kampung itu juga kurang memuaskan. bagaimana caranya sekiranya saya ingin sewakan tanah tersebut kepada syarikat  telekomunikasi untuk membina pencawang.

Re: sewaan tanah bagi membina pencawang

Support
Posts: 688
Registered: ‎18-07-2017

@4537 , Jika anda ingin menawarkan tanah untuk disewa, anda boleh hantarkan maklumat lengkap ke di sini: http://new.digi.com.my/program/rent2digi Smiley Happy

Top Kudoed Authors

Meet our Support team and SuperUsers