|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Highlighted

coverage

Member
Posts: 1
Registered: ‎21-08-2016

salam sejahtera..saya hanya ingin membuat permintaan atas liputan digi disesuatu kawasan. Agar pihak Digi dapat meningkatkan lagi liputan rangkaian di kawasan perkampungan. Saya selalu mempunyai masalah ini apabila balik ke kampung kerana liputan tidak kuat dan tiada internet pantas sehingga sukar untuk access panggilan dan internet. Kawasan saya ialah sik,kedah, mostly celcom mendahului di kawasan tersebut.

Highlighted

Re: coverage

Community Manager
Posts: 8,660
Registered: ‎20-04-2015

@Mohdyusofc, terima kasih atas permintaan anda. Sila semak <inbox> anda untuk pertanyaan rangkaian.


Hope my answer has helped! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up. If this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Avoid getting scammed with bogus Digi promotionsFake Facebook Scam Announcements