|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Highlighted

bil tinggi pada bulan ini

Member
Posts: 3
Registered: ‎16-08-2019

hai digi.. saya ingin bertanyakan. kenapa bill saya pada bulan ini melambung sehingga seratus lebih. bukan sebab x mampu bayar. tp x logik akal. saya jarang sekali menggunakan internet atau rangkaian digi disebabkan kawasan rumah saya mempunyai liputan digi yang amat teruk. mohon pihak tuan/puan membuat semakan semula terhadap bil digi saya dengan kadar segera. keperihatinan pihak digi amat saya hargai. sekian, terima kasih.

Highlighted

Re: bil tinggi pada bulan ini

Support
Posts: 2,513
Registered: ‎10-04-2015

Hi desamember. Kami cadangkan supaya anda muat turun bil melalui aplikasi MyDigi dan semak butiran caj di setiap muka surat terlebih dahulu. Kalau ada caj yang anda kurang jelas, anda boleh semak dengan kami. Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!