|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Highlighted

Tanah sewaan untuk membina pencawang pemancar telco

Member
Posts: 1
Registered: ‎24-07-2020

Hi, saya ada tanah yang tidak digunakan di kawasan Kampung Bechah Tendong, Pasir Mas Kelantan. sekiranya berminat boleh lah saya tahu serba sedikit informasi mengenai ni.

Highlighted

Re: Tanah sewaan untuk membina pencawang pemancar telco

Support
Posts: 2,842
Registered: ‎10-04-2015

Hi zaimafham1. Anda boleh hantarkan permohonan melalui aplikasi MyDigi >> Support >> General Enquiry >> Other category. Kalau lokasi anda bersesuaian dan terpilih, anda akan terima maklum balas ya.

 

Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!