|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: Tak bayar bil

Member
Posts: 2
Registered: ‎14-04-2020
saya belum membayar bill postpaid58 akibat terkandas di kampung musim pkp.. pada tarikh 12 april, bill saya dinyatakan berjumlah RM69. 60 bagi bill yang tertunggak. soalan saya sekarang mengapa pada 14 April bill baru yg saya harus bayar adalah *RM131.08*?? bagaimana cas Digi ini dilakukan? adakah ianya ada interest jika lewat bayar?

Re: Bagaimana Bil boleh meningkat

Member
Posts: 2
Registered: ‎14-04-2020
saya belum membayar bill postpaid58 akibat terkandas di kampung musim pkp dan ketiadaan kedai Digi yg beroperasi.. . pada tarikh 12 april, bill saya dinyatakan berjumlah RM69. 60 bagi bill yang tertunggak. soalan saya sekarang mengapa pada 14 April bill baru yg saya harus bayar adalah *RM131.08*?? bagaimana cas Digi ini dilakukan? adakah ianya ada interest jika lewat bayar?

Re: Tak bayar bil

Member
Posts: 1
Registered: ‎23-07-2020
kalau sudah buat pembayaran tapi handfon still tak dapat pakai..macam mana?

Re: Tak bayar bil

Support
Posts: 3,198
Registered: ‎10-04-2015

Hi aziera92. Kalau masih ada isu yang sama, PM (inbox) kami ya. Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!

Re: Tak bayar bil

Member
Posts: 1
Registered: ‎24-10-2020
saya nak tanya,saya dh tertunggak bil hampir setahun..adakah nama saya diblacklist?
bil yang saya tertunggal adalah sekali dengan telefon..sebab saya ambil plan postpaid sekali dengan telefon..adakah diblacklist atau macam mana?

Re: Tak bayar bil

Support
Posts: 3,198
Registered: ‎10-04-2015

Hi paiz03. Besar kemungkinan, sudah masuk dalam senarai blacklist. Untuk semakan, anda boleh PM (inbox) kami nombor IC anda ya. Terima kasih.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!