|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Sewaan tanah bagi pencawang

Member
Posts: 2
Registered: ‎17-02-2019
Saya ada tanah di Kampung Paya, Port **bleep**son.
Jika berminat untuk menyewa bagi mendirikan pencawang, boleh hubungi di emel atau no telefon yang di daftarkan. Terima kasih

Re: Sewaan tanah bagi pencawang

SuperUser
Posts: 1,714
Registered: ‎18-07-2017

@azlia70 , Jika anda ingin menawarkan tanah untuk disewa, anda boleh hantarkan maklumat lengkap ke di sini: http://new.digi.com.my/program/rent2digi Smiley Happy