|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Pendaftaran Baru Digi Live Bermasalah Di Tesco

[ Edited ]
Member
Posts: 2
Registered: ‎06-11-2017
Saya beli digi live di tesco , bila proses pendaftaran bermasalah , saya diminta tunggu dan saya kembali untuk daftar semula selepas 2 hari . Keputusan masih sama . Kena tunggu lagi... Saya cuba beli 1 lagi sim digi live di kedai biasa proses lancar , selepas 30 minit sudah aktif .. Tapi sim digi live saya beli di tesco masih belum boleh di aktifkan .. Dan staff tesco beritahu yang pendaftaran cuma boleh di lakukan hanya di tesco customer service SAHAJA . Masuk 3 minggu sim digi live yang beli di tesco masih belum aktif , dan ada perbezaan ka beli di tesco atau kedai biasa?? mohon ada pemberitahuan sebab mana ada customer mahu tunggu berkarat ... Kekecewaan melanda

Re: Pendaftaran Baru Digi Live Bermasalah Di Tesco

Community Manager
Posts: 8,791
Registered: ‎20-04-2015

Jika anda berdekatan dengan Digi Store (bukan dealer), anda boleh membawa pek SIM baru anda untuk pendaftaran. Pilih Digi Store dalam 'Outlet" untuk mencari satu yang berdekatan http://new.digi.com.my/support/digi-store


Hope my answer has helped! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up. If this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!