|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Highlighted

#DigiUpdate: Gangguan Perkhidmatan Talian di Kawasan Tertentu di Sabah

[ Edited ]
Community Manager
Posts: 208
Registered: ‎18-07-2019

[Info Terkini: Semua perkhidmatan telah pulih dan kembali seperti biasa]

 

Pelanggan yang dihormati,

 

Kami telah mengesan terdapat pemotongan fiber yang telah menyebabkan gangguan kepada perkhidmatan talian internet dan panggilan di kawasan berikut: Kudat, Kota Kinabalu, Ranau, Tuaran, Labuk dan Sugut.

 

Kami memohon maaf diatas gangguan tersebut dan kami sedang  bekerjasama dengan rakan kongsi kami (CTS) untuk menyelesaikan dan memulihkan perkhidmatan anda secepat mungkin. Kami akan mengemaskini informasi ini apabila semua perkhidmatan telah pulih.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

[Update: All services have recovered and are back to normal]

 

#DigiUpdate: Connectivity Interruptions in Certain Parts of Sabah

 

Dear subscribers,

 

We’ve detected a fiber cut that has caused interruptions for internet and calls connectivity for these areas: Kudat, Kota Kinabalu, Ranau, Tuaran, Labuk and Sugut.


We apologize for the interruption and are working closely with our partner CTS to resolve and recover your services as soon as we can. We will update this post when all services have been recovered so stay tuned!