|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 

#MyDigiApp: Cara Ubah Tetapan!

by Community Manager on ‎11-03-2019 02:53 PM

Hi Pelanggan Digi!

Dengan aplikasi MyDigi yang terbaru, anda boleh mengawal tetapan dengan cara yang anda mahukan! Ikuti langkah-langkah di bawah untuk mengubah tetapan MyDigi anda.

Main.png

Ia sememangnya mudah! Teruskan meneroka aplikasi MyDigi yang baharu.

Jika anda belum mengemaskini untuk aplikasi MyDigi baru, anda mungkin ketinggalan! Dapatkan aplikasi baru sekarang di sini!