|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 

#DigiWebsite Anda: Cara Membeli Talian Baru

by Community Manager on ‎02-08-2019 03:07 PM

Hi Pelanggan Digi!

 

Perlukan lebih daripada satu talian daripada Digi? Jangan risau, kami ada cara yang paling mudah untuk ada dapatkan talian tambahan yang baru mengikut pilihan data dan panggilan anda!

 

Ikuti langkah-langkah mudah dibawah ini!

 

1.png

 

 

2.png

 

3.png

 

4.png

5.png