|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 

#DigiUpdate: Pertandingan Palsu di Whatsapp

by Community Manager on ‎20-03-2019 08:33 PM

Hi Semua!

 

Kami telah mengesan bahawa terdapat penyebaran informasi palsu tentang promosi pertandingan yang dijalankan oleh Digi melalui aplikasi Whatsapp.

 

Ini adalah merupakan informasi PALSU. Kesemua pertandingan atau peraduan yang dijalankan oleh Digi akan dilakukan hanya melalui akaun sosial media Digi yang rasmi serta di Community.

 

Anda dinasihatkan agar tidak membalas atau menekan laman web yang diberikan melalui mesej tersebut.

 

Contoh mesej dari Whatsapp:

 

1.png