|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 

#DigiUpdate: Peraduan Palsu “Digi Menang Bersama”

by Community Manager on ‎20-03-2019 08:32 PM

Hi semua!

 

Kami telah dimaklumkan bahawa peraduan “Digi Menang Bersama” telah dijalankan secara palsu melalui laman web yang berunsurkan pemalsuan.

 

Diingatkan bahawa laman web mydigi.simdif.com adalah PALSU dan BUKAN laman web rasmi dari Digi.

 

1.png

2.png

 

Digi tidak menggunakan aplikasi Whastapp untuk berhubung dengan pelanggan berkaitan dengan peraduan mahupun yang lain. Peraduan “Digi Menang Bersama” ini hanya boleh disertai melalui aplikasi MyDigi.

 

3.png