|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 

#DigiUpdate: Panggilan Yang Mencurigakan

by Community Manager on ‎20-03-2019 08:33 PM

 

Pelanggan yang dihormati,

 

Digi telah mendapati bahawa terdapat beberapa laporan aktiviti yang mencurigakan yang berkaitan penerimaan panggilan daripada nombor yang tidak dikenali.

 

Kami menasihatkan agar semua pelanggan agar TIDAK memberikan sebarang maklumat peribadi, butiran bank serta kad debit atau kredit kepada nombor yang mencurigakan.   

  

TIP Keselamatan:

 

 Jika anda ingin mengutamakan keselamatan serta mengelak daripada perkara yang tidak diinginkan.

 

Sila muat turun aplikasi Trucaller bagi iOS di sini  Sila muat turun aplikasi Trucaller bagi  Android  di sini   

untuk mengenal pasti semua panggilan yang masuk.

 

1.png